αγρος • AGROS • agros

ἀγρός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαγρεαγρ·ε
Nomαγρος[GNT][LXX]αγρ·ος
Accαγρον[GNT][LXX]αγρ·ον
Datαγρῳ[GNT][LXX]αγρ·ῳ
Genαγρου[GNT][LXX]αγρ·ου
PlVocαγροι[LXX]αγρ·οι
Nom
Accαγρους[GNT][LXX]αγρ·ους
Datαγροις[LXX]αγρ·οις
Genαγρων[GNT][LXX]αγρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:29:43 EST