αγαπητος • AGAPHTOS • agapētos

ἀγαπητός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπητη[LXX]αγαπητε[GNT][LXX]αγαπητ·ηαγαπητ·ε
Nomαγαπητος[GNT][LXX]αγαπητ·ος
Accαγαπητην[GNT]αγαπητον[GNT][LXX]αγαπητ·ηναγαπητ·ον
Datαγαπητῃ[GNT]αγαπητῳ[GNT][LXX]αγαπητ·ῃαγαπητ·ῳ
Genαγαπητηςαγαπητου[GNT][LXX]αγαπητ·ηςαγαπητ·ου
PlVocαγαπηταιαγαπητοι[GNT][LXX]αγαπητα[GNT][LXX]αγαπητ·αιαγαπητ·οιαγαπητ·α
Nom
Accαγαπηταςαγαπητους[LXX]αγαπητ·αςαγαπητ·ους
Datαγαπηταιςαγαπητοις[GNT][LXX]αγαπητ·αιςαγαπητ·οις
Genαγαπητωναγαπητ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 16:06:20 EST