αγαλλιαμα • AGALLIAMA • agalliama

ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX]

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαγαλλιαμα[LXX]αγαλλιαμα[τ]
Nom
Acc
Datαγαλλιαματι[LXX]αγαλλιαματ·ι
Genαγαλλιαματος[LXX]αγαλλιαματ·ος
PlVocαγαλλιαματααγαλλιαματ·α
Nom
Acc
Datαγαλλιαμασι, αγαλλιαμασιναγαλλιαμα[τ]·σι(ν)
Genαγαλλιαματωναγαλλιαματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 12:11:07 EDT