ψευδος • YEUDOS • pseudos

ψεῦδο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocψευδος[GNT][LXX]ψευδ(ο)·ς
Nom
Acc
Datψευδει[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ι
Genψευδους[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ος
PlVocψευδη[LXX]ψευδ(ε)·α
Nom
Acc
Datψευδεσι[LXX], ψευδεσιν[GNT][LXX]ψευδ(ε)·σι(ν)
Genψευδων[LXX]ψευδ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 00:24:07 EST