ψευστης • YEUSTHS • pseustēs

ψεύστης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocψευσταψευστ·α
Nomψευστης[GNT][LXX]ψευστ·ης
Accψευστην[GNT][LXX]ψευστ·ην
Datψευστῃψευστ·ῃ
Genψευστουψευστ·ου
PlVocψευσται[GNT][LXX]ψευστ·αι
Nom
Accψευσταςψευστ·ας
Datψευσταις[GNT]ψευστ·αις
Genψευστωνψευστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 11:14:49 EST