ψευδης • YEUDHS • pseudēs

ψευδής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψευδες[LXX]ψευδ(ε)·ς
Nomψευδης[LXX]ψευδ(ε)·^ς
Accψευδη[LXX]ψευδ(ε)·α
Datψευδει[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ι
Genψευδους[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ος
PlVocψευδεις[GNT][LXX]ψευδη[LXX]ψευδ(ε)·εςψευδ(ε)·α
Nom
Accψευδεις[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ας
Datψευδεσι[LXX], ψευδεσιν[GNT][LXX]ψευδ(ε)·σι(ν)
Genψευδων[LXX]ψευδ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 10:41:09 EDT