χωρα • CWRA XWRA • chōra

χώρα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχωρα[GNT][LXX]χωρ·α
Nom
Accχωραν[GNT][LXX]χωρ·αν
Datχωρᾳ[GNT][LXX]χωρ·ᾳ
Genχωρας[GNT][LXX]χωρ·ας
PlVocχωραι[LXX]χωρ·αι
Nom
Accχωρας[GNT][LXX]χωρ·ας
Datχωραις[GNT][LXX]χωρ·αις
Genχωρων[LXX]χωρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-Aug-2020 19:37:45 EDT