χηρα • CHRA XHRA • chēra

χήρα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχηρα[GNT][LXX]χηρ·α
Nom
Accχηραν[GNT][LXX]χηρ·αν
Datχηρᾳ[LXX]χηρ·ᾳ
Genχηρας[GNT][LXX]χηρ·ας
PlVocχηραι[GNT][LXX]χηρ·αι
Nom
Accχηρας[GNT][LXX]χηρ·ας
Datχηραις[GNT][LXX]χηρ·αις
Genχηρων[GNT][LXX]χηρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Oct-2019 13:14:11 EDT