χαρισμα • CARISMA XARISMA • charisma

χάρισμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocχαρισμα[GNT]χαρισμα[τ]
Nom
Acc
Datχαρισματι[GNT]χαρισματ·ι
Genχαρισματος[GNT]χαρισματ·ος
PlVocχαρισματα[GNT]χαρισματ·α
Nom
Acc
Datχαρισμασι, χαρισμασινχαρισμα[τ]·σι(ν)
Genχαρισματων[GNT]χαρισματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 18-Jun-2019 09:18:16 EDT