χαλαζα • CALAZA XALAZA • chalaza

χάλαζα, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχαλαζα[GNT][LXX]χαλαζ·α
Nom
Accχαλαζαν[LXX]χαλαζ·αν
Datχαλαζῃ[LXX]χαλαζ·ῃ
Genχαλαζης[GNT][LXX]χαλαζ·ης
PlVocχαλαζαι[LXX]χαλαζ·αι
Nom
Accχαλαζαςχαλαζ·ας
Datχαλαζαις[LXX]χαλαζ·αις
Genχαλαζωνχαλαζ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Oct-2019 12:33:23 EDT