χρισμα • CRISMA XRISMA • chrisma

χρῖσμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocχρισμα[GNT][LXX]χρισμα[τ]
Nom
Acc
Datχρισματιχρισματ·ι
Genχρισματος[LXX]χρισματ·ος
PlVocχρισματαχρισματ·α
Nom
Acc
Datχρισμασι, χρισμασινχρισμα[τ]·σι(ν)
Genχρισματωνχρισματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 04:03:04 EST