χρημα • CRHMA XRHMA • chrēma

χρῆμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocχρημα[GNT]χρημα[τ]
Nom
Acc
Datχρηματιχρηματ·ι
Genχρηματοςχρηματ·ος
PlVocχρηματα[GNT][LXX]χρηματ·α
Nom
Acc
Datχρημασι[LXX], χρημασιν[GNT][LXX]χρημα[τ]·σι(ν)
Genχρηματων[GNT][LXX]χρηματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:24:51 EST