χρυσιον • CRUSION XRUSION • chrusion

χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocχρυσιον[GNT][LXX]χρυσι·ον
Nom
Acc
Datχρυσιῳ[GNT][LXX]χρυσι·ῳ
Genχρυσιου[GNT][LXX]χρυσι·ου
PlVocχρυσια[LXX]χρυσι·α
Nom
Acc
Datχρυσιοιςχρυσι·οις
Genχρυσιων[GNT]χρυσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 02:49:12 EDT