Χριστος • CRISTOS XRISTOS • Christos

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχριστε[GNT][LXX]χριστ·ε
Nomχριστος[GNT][LXX]χριστ·ος
Accχριστον[GNT][LXX]χριστ·ον
Datχριστῳ[GNT][LXX]χριστ·ῳ
Genχριστου[GNT][LXX]χριστ·ου
PlVocχριστοιχριστ·οι
Nom
Accχριστους[LXX]χριστ·ους
Datχριστοιςχριστ·οις
Genχριστων[LXX]χριστ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 06:17:29 EDT