χιλιας • CILIAS XILIAS • chilias

χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχιλιας[GNT][LXX]χιλια[δ]·ς
Nom
Accχιλιαδαχιλιαδ·α
Datχιλιαδιχιλιαδ·ι
Genχιλιαδοςχιλιαδ·ος
PlVocχιλιαδες[GNT][LXX]χιλιαδ·ες
Nom
Accχιλιαδας[LXX]χιλιαδ·ας
Datχιλιασι, χιλιασιν[GNT][LXX]χιλια[δ]·σι(ν), χιλια[δ]·σι(ν)
Genχιλιαδων[GNT][LXX]χιλιαδ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 07:26:58 EDT