Χερουβ Χερουβιν Χερουβιμ • CEROUB CEROUBIN CEROUBIM XEROUB XEROUBIN XEROUBIM • Cheroub Cheroubin Cheroubim

Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and

Noun (Neu. Indecl. and Mas. Indecl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
χερουβιν[GNT][LXX], χερουβιμ[GNT][LXX], χερουβ[LXX]
Indeclinable
χερουβ[LXX], χερουβιν[GNT][LXX], χερουβιμ[GNT][LXX]

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 11:03:33 EDT