χειρογραφον • CEIROGRAFON XEIROGRAFON • cheirographon

χειρό·γραφον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocχειρογραφον[GNT][LXX]χειρογραφ·ον
Nom
Acc
Datχειρογραφῳχειρογραφ·ῳ
Genχειρογραφουχειρογραφ·ου
PlVocχειρογραφαχειρογραφ·α
Nom
Acc
Datχειρογραφοιςχειρογραφ·οις
Genχειρογραφωνχειρογραφ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 09:36:51 EDT