χαλκος • CALKOS XALKOS • chalkos

χαλκός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχαλκεχαλκ·ε
Nomχαλκος[GNT][LXX]χαλκ·ος
Accχαλκον[GNT][LXX]χαλκ·ον
Datχαλκῳ[LXX]χαλκ·ῳ
Genχαλκου[GNT][LXX]χαλκ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 01:56:19 EST