φως • FWS • phōs

φῶ[τ]ς, -ωτός, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocφως[GNT][LXX]φω[τ]·ς
Nom
Acc
Datφωτι[GNT][LXX]φωτ·ι
Genφωτος[GNT][LXX]φωτ·ος
PlVocφωτα[GNT][LXX]φωτ·α
Nom
Acc
Datφωσι, φωσινφω[τ]·σι(ν)
Genφωτων[GNT]φωτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 16:25:59 EDT