φορον • FORON • phoron

φόρον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocφορον[GNT][LXX]φορ·ον
Nom
Acc
Datφορῳφορ·ῳ
Genφορου[GNT][LXX]φορ·ου
PlVocφοραφορ·α
Nom
Acc
Datφοροιςφορ·οις
Genφορων[GNT][LXX]φορ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 00:14:21 EST