φεγγος • FEGGOS • phengos

φέγγο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocφεγγος[GNT][LXX]φεγγ(ο)·ς
Nom
Acc
Datφεγγειφεγγ(ε)·ι
Genφεγγους[LXX]φεγγ(ε)·ος
PlVocφεγγηφεγγ(ε)·α
Nom
Acc
Datφεγγεσι, φεγγεσινφεγγ(ε)·σι(ν)
Genφεγγωνφεγγ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 10:06:15 EDT