φαρυγξ • FARUGX FARUGC • pharunx

φάρυγξ, -γγος, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφαρυγξ[LXX]φαρυγγ·ς
Nom
Accφαρυγγα[LXX]φαρυγγ·α
Datφαρυγγιφαρυγγ·ι
Genφαρυγγος[LXX]φαρυγγ·ος
PlVocφαρυγγεςφαρυγγ·ες
Nom
Accφαρυγγαςφαρυγγ·ας
Datφαρυγξι, φαρυγξινφαρυγγ·σι(ν)
Genφαρυγγωνφαρυγγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Sep-2020 16:41:21 EDT