φαρμακον • FARMAKON • pharmakon

φάρμακον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocφαρμακον[LXX]φαρμακ·ον
Nom
Acc
Datφαρμακῳφαρμακ·ῳ
Genφαρμακου[LXX]φαρμακ·ου
PlVocφαρμακα[LXX]φαρμακ·α
Nom
Acc
Datφαρμακοις[GNT][LXX]φαρμακ·οις
Genφαρμακων[GNT][LXX]φαρμακ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 08:02:02 EDT