φαλαγξ • FALAGX FALAGC • phalanx

φάλαγξ, -γγος, ἡ [LXX]

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφαλαγξ[LXX]φαλαγγ·ς
Nom
Accφαλαγγα[LXX]φαλαγγ·α
Datφαλαγγιφαλαγγ·ι
Genφαλαγγος[LXX]φαλαγγ·ος
PlVocφαλαγγεςφαλαγγ·ες
Nom
Accφαλαγγας[LXX]φαλαγγ·ας
Datφαλαγξι, φαλαγξιν[LXX]φαλαγγ·σι(ν), φαλαγγ·σι(ν)
Genφαλαγγωνφαλαγγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 04-Dec-2020 08:57:29 EST