φωστηρ • FWSTHR • phōstēr

φωστήρ, -ῆρος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφωστηρ[GNT][LXX]φωστηρ
Nom
Accφωστηρα[LXX]φωστηρ·α
Datφωστηριφωστηρ·ι
Genφωστηροςφωστηρ·ος
PlVocφωστηρες[GNT][LXX]φωστηρ·ες
Nom
Accφωστηρας[LXX]φωστηρ·ας
Datφωστηρσι, φωστηρσινφωστηρ·σι(ν)
Genφωστηρωνφωστηρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 29-Sep-2020 21:53:51 EDT