φωνη • FWNH • phōnē

φωνή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφωνη[GNT][LXX]φων·η
Nom
Accφωνην[GNT][LXX]φων·ην
Datφωνῃ[GNT][LXX]φων·ῃ
Genφωνης[GNT][LXX]φων·ης
PlVocφωναι[GNT][LXX]φων·αι
Nom
Accφωνας[GNT][LXX]φων·ας
Datφωναις[GNT][LXX]φων·αις
Genφωνων[GNT][LXX]φων·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 15:57:30 EDT