φυσητηρ • FUSHTHR • phusētēr

φυσητήρ, -ῆρος, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφυσητηρ[LXX]φυσητηρ
Nom
Accφυσητηραφυσητηρ·α
Datφυσητηριφυσητηρ·ι
Genφυσητηροςφυσητηρ·ος
PlVocφυσητηρεςφυσητηρ·ες
Nom
Accφυσητηραςφυσητηρ·ας
Datφυσητηρσι, φυσητηρσινφυσητηρ·σι(ν)
Genφυσητηρωνφυσητηρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-Aug-2020 13:08:56 EDT