φυλακη • FULAKH • phulakē

φυλακή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφυλακη[GNT][LXX]φυλακ·η
Nom
Accφυλακην[GNT][LXX]φυλακ·ην
Datφυλακῃ[GNT][LXX]φυλακ·ῃ
Genφυλακης[GNT][LXX]φυλακ·ης
PlVocφυλακαιφυλακ·αι
Nom
Accφυλακας[GNT][LXX]φυλακ·ας
Datφυλακαις[GNT][LXX]φυλακ·αις
Genφυλακωνφυλακ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 21:46:32 EDT