φυγη • FUGH • phugē

φυγή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφυγη[GNT][LXX]φυγ·η
Nom
Accφυγην[LXX]φυγ·ην
Datφυγῃ[LXX]φυγ·ῃ
Genφυγης[LXX]φυγ·ης
PlVocφυγαιφυγ·αι
Nom
Accφυγας[LXX]φυγ·ας
Datφυγαιςφυγ·αις
Genφυγωνφυγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 04-Aug-2020 21:47:27 EDT