φραγελλιον • FRAGELLION • phragellion

φραγέλλιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocφραγελλιον[GNT]φραγελλι·ον
Nom
Acc
Datφραγελλιῳφραγελλι·ῳ
Genφραγελλιουφραγελλι·ου
PlVocφραγελλιαφραγελλι·α
Nom
Acc
Datφραγελλιοιςφραγελλι·οις
Genφραγελλιωνφραγελλι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 12:27:51 EST