Φοινικων • FOINIKWN • Phoinikōn

Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφοινικων[GNT][LXX]φοινικων
Nom
Accφοινικωναφοινικων·α
Datφοινικωνιφοινικων·ι
Genφοινικωνος[LXX]φοινικων·ος
PlVocφοινικωνεςφοινικων·ες
Nom
Accφοινικωναςφοινικων·ας
Datφοινικωσι, φοινικωσινφοινικω[ν]·σι(ν)
Genφοινικωνωνφοινικων·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 21:49:41 EDT