φλοξ • FLOX FLOC • phlox

φλόξ, -ογός, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφλοξ[GNT][LXX]φλογ·ς
Nom
Accφλογα[GNT][LXX]φλογ·α
Datφλογι[GNT][LXX]φλογ·ι
Genφλογος[GNT][LXX]φλογ·ος
PlVocφλογες[LXX]φλογ·ες
Nom
Accφλογαςφλογ·ας
Datφλοξι, φλοξινφλογ·σι(ν)
Genφλογωνφλογ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 14:42:21 EDT