τοξον • TOXON TOCON • toxon

τόξον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocτοξον[GNT][LXX]τοξ·ον
Nom
Acc
Datτοξῳ[LXX]τοξ·ῳ
Genτοξου[LXX]τοξ·ου
PlVocτοξα[LXX]τοξ·α
Nom
Acc
Datτοξοις[LXX]τοξ·οις
Genτοξων[LXX]τοξ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 23:57:46 EST