τεσσαρες • TESSARES • tessares

τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nomτεσσαρες[GNT][LXX]τεσσαρα[GNT][LXX]τεσσαρ·εςτεσσαρ·α
Accτεσσαρας[GNT][LXX]τεσσαρ·ας
Datτεσσαρσι, τεσσαρσιν[GNT][LXX]τεσσαρ·σι(ν), τεσσαρ·σι(ν)
Genτεσσαρων[GNT][LXX]τεσσαρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 16:25:48 EDT