τελος • TELOS • telos

τέλο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocτελος[GNT][LXX]τελ(ο)·ς
Nom
Acc
Datτελει[GNT][LXX]τελ(ε)·ι
Genτελους[GNT][LXX]τελ(ε)·ος
PlVocτελη[GNT][LXX]τελ(ε)·α
Nom
Acc
Datτελεσι, τελεσιντελ(ε)·σι(ν)
Genτελων[LXX]τελ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 10:42:24 EDT