ταφος • TAFOS • taphos

τάφος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocταφεταφ·ε
Nomταφος[GNT][LXX]ταφ·ος
Accταφον[GNT][LXX]ταφ·ον
Datταφῳ[LXX]ταφ·ῳ
Genταφου[GNT][LXX]ταφ·ου
PlVocταφοι[LXX]ταφ·οι
Nom
Accταφους[GNT][LXX]ταφ·ους
Datταφοις[GNT][LXX]ταφ·οις
Genταφων[LXX]ταφ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 07:51:56 EST