ταλαντον • TALANTON • talanton

τάλαντον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocταλαντον[GNT][LXX]ταλαντ·ον
Nom
Acc
Datταλαντῳ[LXX]ταλαντ·ῳ
Genταλαντου[LXX]ταλαντ·ου
PlVocταλαντα[GNT][LXX]ταλαντ·α
Nom
Acc
Datταλαντοις[LXX]ταλαντ·οις
Genταλαντων[GNT][LXX]ταλαντ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 09:50:09 EST