τυφλος • TUFLOS • tuphlos

τυφλός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυφλητυφλε[GNT]τυφλ·ητυφλ·ε
Nomτυφλος[GNT][LXX]τυφλ·ος
Accτυφληντυφλον[GNT][LXX]τυφλ·ηντυφλ·ον
Datτυφλῃτυφλῳ[GNT]τυφλ·ῃτυφλ·ῳ
Genτυφληςτυφλου[GNT][LXX]τυφλ·ηςτυφλ·ου
PlVocτυφλαιτυφλοι[GNT][LXX]τυφλατυφλ·αιτυφλ·οιτυφλ·α
Nom
Accτυφλαςτυφλους[GNT][LXX]τυφλ·αςτυφλ·ους
Datτυφλαιςτυφλοις[GNT][LXX]τυφλ·αιςτυφλ·οις
Genτυφλων[GNT][LXX]τυφλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 12:39:29 EST