τριτος • TRITOS • tritos

τρίτος -η -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτριτη[GNT][LXX]τριτετριτ·ητριτ·ε
Nomτριτος[GNT][LXX]τριτ·ος
Accτριτην[GNT][LXX]τριτον[GNT][LXX]τριτ·ηντριτ·ον
Datτριτῃ[GNT][LXX]τριτῳ[LXX]τριτ·ῃτριτ·ῳ
Genτριτης[GNT][LXX]τριτου[GNT][LXX]τριτ·ηςτριτ·ου
PlVocτριταιτριτοι[LXX]τριτατριτ·αιτριτ·οιτριτ·α
Nom
Accτριταςτριτους[LXX]τριτ·αςτριτ·ους
Datτριταιςτριτοιςτριτ·αιςτριτ·οις
Genτριτωντριτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 16:34:23 EDT