τρυφη • TRUFH • truphē

τρυφή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτρυφη[LXX]τρυφ·η
Nom
Accτρυφην[GNT][LXX]τρυφ·ην
Datτρυφῃ[GNT][LXX]τρυφ·ῃ
Genτρυφης[LXX]τρυφ·ης
PlVocτρυφαιτρυφ·αι
Nom
Accτρυφας[LXX]τρυφ·ας
Datτρυφαις[LXX]τρυφ·αις
Genτρυφων[LXX]τρυφ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 19:55:50 EDT