τροφος • TROFOS • trophos

τροφός, -οῦ, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτροφετροφ·ε
Nomτροφος[GNT][LXX]τροφ·ος
Accτροφον[LXX]τροφ·ον
Datτροφῳτροφ·ῳ
Genτροφουτροφ·ου
PlVocτροφοι[LXX]τροφ·οι
Nom
Accτροφουςτροφ·ους
Datτροφοιςτροφ·οις
Genτροφων[LXX]τροφ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 10-Aug-2020 20:49:57 EDT