τροφη • TROFH • trophē

τροφή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτροφη[GNT][LXX]τροφ·η
Nom
Accτροφην[GNT][LXX]τροφ·ην
Datτροφῃτροφ·ῃ
Genτροφης[GNT][LXX]τροφ·ης
PlVocτροφαιτροφ·αι
Nom
Accτροφας[GNT][LXX]τροφ·ας
Datτροφαιςτροφ·αις
Genτροφων[LXX]τροφ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 25-Sep-2020 09:48:14 EDT