τρεις • TREIS • treis

τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν

Quantifier (Cardinal Numeral, irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nomτρεις[GNT][LXX]τρια[GNT][LXX]τρ(ι)·εςτρι·α
Accτρεις[GNT][LXX]τρ(ι)·ας
Datτρισι, τρισιν[GNT][LXX]τρι·σι(ν), τρι·σι(ν)
Genτριων[GNT][LXX]τρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 23-Mar-2019 09:19:24 EDT