τιμη • TIMH • timē

τιμή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτιμη[GNT][LXX]τιμ·η
Nom
Accτιμην[GNT][LXX]τιμ·ην
Datτιμῃ[GNT][LXX]τιμ·ῃ
Genτιμης[GNT][LXX]τιμ·ης
PlVocτιμαιτιμ·αι
Nom
Accτιμας[GNT][LXX]τιμ·ας
Datτιμαις[GNT][LXX]τιμ·αις
Genτιμων[GNT][LXX]τιμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 15:15:24 EDT