τειχος • TEICOS TEIXOS • teichos

τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocτειχος[GNT][LXX]τειχ(ο)·ς
Nom
Acc
Datτειχει[LXX]τειχ(ε)·ι
Genτειχους[GNT][LXX]τειχ(ε)·ος
PlVocτειχη[GNT][LXX], τειχα[LXX]τειχ(ε)·α, 2nd decl. τειχ·α (for τειχ(ε)·α > τειχη)
Nom
Acc
Datτειχεσι, τειχεσιν[LXX]τειχ(ε)·σι(ν), τειχ(ε)·σι(ν)
Genτειχων[LXX], τειχεων[LXX]τειχ(ε)·ων, τειχ(ε)·ων > uncontr. τειχεων (for τειχων)

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 12:48:08 EDT