τετρααρχης τετραρχης • TETRAARCHS TETRARCHS TETRAARXHS TETRARXHS • tetraarchēs tetrarchēs

τετρα·άρχης v.l. τετρ·άρχ-, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτετρααρχατετρααρχ·α
Nomτετρααρχης[GNT]τετρααρχ·ης
Accτετρααρχηντετρααρχ·ην
Datτετρααρχῃτετρααρχ·ῃ
Genτετρααρχου[GNT]τετρααρχ·ου
PlVocτετρααρχαιτετρααρχ·αι
Nom
Accτετρααρχαςτετρααρχ·ας
Datτετρααρχαιςτετρααρχ·αις
Genτετρααρχωντετρααρχ·ων
1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτετραρχατετραρχ·α
Nomτετραρχης[GNT]τετραρχ·ης
Accτετραρχηντετραρχ·ην
Datτετραρχῃτετραρχ·ῃ
Genτετραρχου[GNT]τετραρχ·ου
PlVocτετραρχαιτετραρχ·αι
Nom
Accτετραρχαςτετραρχ·ας
Datτετραρχαιςτετραρχ·αις
Genτετραρχωντετραρχ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 22:04:42 EST