τεσσερακοντα τεσσαρακοντα • TESSERAKONTA TESSARAKONTA • tesserakonta tessarakonta

τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ-

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
τεσσερακοντα[GNT], τεσσαρακοντα[GNT][LXX]

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 15:57:26 EST