τεσσερακονταετης τεσσαρακονταετης • TESSERAKONTAETHS TESSARAKONTAETHS • tesserakontaetēs tessarakontaetēs

τεσσερακοντα·ετής v.l. τεσσαρ- -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεσσαρακονταετεςτεσσαρακονταετ(ε)·ς
Nomτεσσαρακονταετης[GNT]τεσσαρακονταετ(ε)·^ς
Accτεσσαρακονταετη[GNT]τεσσαρακονταετ(ε)·α
Datτεσσαρακονταετειτεσσαρακονταετ(ε)·ι
Genτεσσαρακονταετουςτεσσαρακονταετ(ε)·ος
PlVocτεσσαρακονταετειςτεσσαρακονταετη[GNT]τεσσαρακονταετ(ε)·εςτεσσαρακονταετ(ε)·α
Nom
Accτεσσαρακονταετειςτεσσαρακονταετ(ε)·ας
Datτεσσαρακονταετεσι, τεσσαρακονταετεσιντεσσαρακονταετ(ε)·σι(ν)
Genτεσσαρακονταετωντεσσαρακονταετ(ε)·ων
3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεσσερακονταετεςτεσσερακονταετ(ε)·ς
Nomτεσσερακονταετης[GNT]τεσσερακονταετ(ε)·^ς
Accτεσσερακονταετη[GNT]τεσσερακονταετ(ε)·α
Datτεσσερακονταετειτεσσερακονταετ(ε)·ι
Genτεσσερακονταετουςτεσσερακονταετ(ε)·ος
PlVocτεσσερακονταετειςτεσσερακονταετη[GNT]τεσσερακονταετ(ε)·εςτεσσερακονταετ(ε)·α
Nom
Accτεσσερακονταετειςτεσσερακονταετ(ε)·ας
Datτεσσερακονταετεσι, τεσσερακονταετεσιντεσσερακονταετ(ε)·σι(ν)
Genτεσσερακονταετωντεσσερακονταετ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 16-Jun-2019 02:39:04 EDT