τελωνης • TELWNHS • telōnēs

τελώνης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτελωνητελων·η
Nomτελωνης[GNT]τελων·ης
Accτελωνην[GNT]τελων·ην
Datτελωνῃτελων·ῃ
Genτελωνουτελων·ου
PlVocτελωναι[GNT]τελων·αι
Nom
Accτελωναςτελων·ας
Datτελωναιςτελων·αις
Genτελωνων[GNT]τελων·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 11:31:08 EST