τελειωσις • TELEIWSIS • teleiōsis

τελείωσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτελειωσιτελειωσι
Nomτελειωσις[GNT][LXX]τελειωσ(ι)·ς
Accτελειωσιν[LXX]τελειωσ(ι)·ν
Datτελειωσει[LXX]τελειωσ(ι)·ι
Genτελειωσεως[LXX]τελειωσ(ι)·ος
PlVocτελειωσεις[LXX]τελειωσ(ι)·ες
Nom
Accτελειωσεις[LXX]τελειωσ(ι)·ας
Datτελειωσεσι, τελειωσεσιντελειωσ(ι)·σι(ν)
Genτελειωσεωντελειωσ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 18:11:00 EST